Hotel Srní, hala

Vnitřní lezecká stěna

  • Max. výška: 7 m

  • Maximální převislost: 2 m

  • Lezecká plocha: 100 m2

  • Počet linií: 18

  • Profily ukloněné: 30 %

  • Profily kolmé a mírně převislé: 50 %

  • Profily sportovní: 20 %

Rozložení obtížnosti u lana

Rozložení obtížnosti u boulderů